Loading

Prof.Dr.

Kemal İNAT

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

İletişim

kinat@sakarya.edu.tr

(264) 295 63 73

1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Kemal İnat - "Türkiye'nin Ortadoğu Politikası 2012" - "Ortadoğu Yıllığı" - Vol.8 - pp.9 - ISSN : 2146-7595 - DOI : - Aralık - - - - 2013 -
2 Kemal İnat - Türkiye'nin İran Politikası 2011 - Ortadoğu Yıllığı - Vol.6 - pp.9 - ISSN : 2146-7595 - DOI : - Kasım - - - - 2012 - SAU
3 İNAT,KEMAL - ALMAN DIŞ POLİTİKASI’NIN TEMEL BELİRLEYİCİLERİ: TARİH, EKONOMİ VE GÜVENLİK - FİNANSPOLİTİK VE EKONOMİK YORUMLAR - Vol.48 - pp.45 - ISSN : - DOI : - - - - - 2011 - M-SAU-11215
4 İNAT,K. - Türkische Aussenpolitik zwischen Europa und Amerika - Blätter für deutsche und internationale Politik - Vol. - pp.1237 - ISSN : - DOI : - EKİM - - - - 2005 - SAU
1.4-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 İNAT,KEMAL - BİRLEŞME SONRASINDA ALMANYA’NIN DIŞ POLİTİKASI: ‘NORMALLEŞME’NİN SON ADIMLARI - BİLGİ - Vol. - pp.1 - ISSN : - DOI : - - - - - 2009 - M-SAU-11216
2 İNAT,KEMAL - TÜRKİYE’NİN KIBRIS POLİTİKASI’NIN DÖNÜŞÜMÜ - BİLGİ - Vol. - pp.43 - ISSN : - DOI : - - - - - 2005 - M-SAU-11218
3 İNAT,KEMAL - DIE DEUTSCHE WIEDERVEREINIGUNG UND EUROPÄISCHE UNION - ABANT İZZET BAYSAL ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ DERGISI - Vol. - pp.86 - ISSN : - DOI : - - - - - 2002 - M-SAU-11219
1.5-DİĞER BİLİMSEL/SANATSAL DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ TAM MAKALE :
1 İNAT,KEMAL;B. DURAN - AKP DIŞ POLİTİKASI: TEORİ VE UYGULAMA - DEMOKRASİ PLATFORMU - Vol. - pp.1 - ISSN : - DOI : - - - - - 2005 - M-SAU-11217
2.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 İNAT,KEMAL - Uluslararası İlişkiler - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2011 - B-SAU-1715
2 İNAT,KEMAL - Uluslararası İlişkiler - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2011 - B-SAU-1713
3 İNAT,KEMAL - Batı ve Rusya ile İlişkiler Sempozyumu - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2010 - B-SAU-1714
4 İNAT,KEMAL - Türk Dış Politikasında Güncel Konular - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2006 - B-SAU-1712
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 İNAT,KEMAL - Uluslararası İlişkiler - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2011 - B-SAU-4371
3.6-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 Kemal İnat - "Türkiye'nin Orta Doğu Politikaları", Davut Dursun ve Tayyar Arı (Edits.), Orta Doğuda Siyaset - Anadolu Üniversitesi - Vol. - pp.188 - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
2 Kemal İnat - "Bölgesel Soğuk Savaş Tehdidini Aşmak ve Türkiye-İran İlişkileri", Der., Ali Resul Usul, Batı Sonrası Dünyaya Doğru Türk Dış Politikası, MÜSİAD, İstanbul 2013, ss. 57-65. - MÜSİAD - Vol. - pp.57 - ISSN : - DOI : - Şubat - - - - 2013 -
3 Kemal İnat - “Türkiye’nin İran Politikası 2012”, Türk Dış Politikası Yıllığı 2012, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat, Ufuk Ulutaş, Ankara. - SETA Yayınları - Vol. - pp.183 - ISSN : - DOI : - Aralık - - - - 2013 -
4 İNAT, K - Türkiye'nin İran, İsrail/Filistin ve Suriye Politikası 2009 - Seta Yayınları - Vol. - pp.66 - ISSN : - DOI : - - - - - 2011 - SAU-K-550
5 İNAT, K - Türkiye'nin İran Politikası 2009 - Küre Yayınları - Vol. - pp.29 - ISSN : - DOI : - - - - - 2011 - SAU-K-589
6 İNAT, K - Kongo Demokratik Cumhuriyeti (Zaire): Orta Afrika İç Savaşı - Nobel Yayınları - Vol. - pp.28 - ISSN : - DOI : - - - - - 2010 - SAU-K-552
7 İNAT, K - Ruanda: 'Ortadoğu' Afrika'da Katliamlar Ülkesi - Nobel Yayınları - Vol. - pp.22 - ISSN : - DOI : - - - - - 2010 - SAU-K-553
8 İNAT, K - Makedonya: Balkanlarda Tarihi Miras Kavgası ve Etnik Çatışma - Nobel Yayınları - Vol. - pp.27 - ISSN : - DOI : - - - - - 2010 - SAU-K-554
9 İNAT, K - Burundi: 'Ortadoğu' Afrika'da Etnik Çatışma - Nobel Yayınları - Vol. - pp.24 - ISSN : - DOI : - - - - - 2010 - SAU-K-555
10 İNAT, K - ABD ve Saddam Hüseyin "İşbirliği" ile Gelen Yıkım - Nobel Yayınları - Vol. - pp.90 - ISSN : - DOI : - - - - - 2010 - SAU-K-556
11 İNAT, K - Sudan: Neo-Kolonializmin Kıskacında Bölünme Sancısı - Nobel Yayınları - Vol. - pp.58 - ISSN : - DOI : - - - - - 2010 - SAU-K-557
12 İNAT, K - Türkiye'nin İran Politikası 2008 - Küre Yayınları - Vol. - pp.39 - ISSN : - DOI : - - - - - 2009 - SAU-K-559
13 İNAT, K - Türkiye'nin İran Politikası 2007 - Küre Yayınları - Vol. - pp.29 - ISSN : - DOI : - - - - - 2009 - SAU-K-560
14 İNAT, K - Türkiye'nin Dönüşümünde Avrupa Birliği'nin Etkisi - Alfa Yayınları - Vol. - pp.24 - ISSN : - DOI : - - - - - 2007 - SAU-K-564
15 İNAT, K - Türkiye'nin Ortadoğu Politikası 2006 - Nobel Yayınları - Vol. - pp.54 - ISSN : - DOI : - - - - - 2007 - SAU-K-565
16 İNAT, K;BALCI, A. - Dış Politika: Teorik Perspektifler - Alfa Yayınları - Vol. - pp.76 - ISSN : - DOI : - - - - - 2007 - SAU-K-566
17 İNAT, K - Türkiye'nin Ortadoğu Politikası 2005 - Nobel Yayınları - Vol. - pp.38 - ISSN : - DOI : - - - - - 2006 - SAU-K-568
18 İNAT, K - Irak 2005 - Nobel Yayınları - Vol. - pp.26 - ISSN : - DOI : - - - - - 2006 - SAU-K-569
19 İNAT, K - Republic of Turkey - Wissenschaftlicher Verlag Berlin - Vol. - pp.14 - ISSN : - DOI : - - - - - 2005 - SAU-K-570
20 İNAT, K - Islamic Republic of Iran - Wissenschaftlicher Verlag Berlin - Vol. - pp.14 - ISSN : - DOI : - - - - - 2005 - SAU-K-572
21 İNAT, K - Avrupa Politik İşbirliği'nin Doğuşu - Nobel Yayınları - Vol. - pp.19 - ISSN : - DOI : - - - - - 2005 - SAU-K-573
22 İNAT, K - KEIT - Lit Verlag - Vol. - pp.10 - ISSN : - DOI : - - - - - 2005 - SAU-K-574
23 İNAT, K - D-8 - Lit Verlag - Vol. - pp.12 - ISSN : - DOI : - - - - - 2005 - SAU-K-575
24 İNAT, K - ECO - Lit Verlag - Vol. - pp.11 - ISSN : - DOI : - - - - - 2005 - SAU-K-576
25 K. İNAT - IRAK: ULUSLARARASI HUKUKUN SONU MU? - NOBEL YAYINLARI - Vol. - pp.36 - ISSN : - DOI : - - - - - 2004 - SAU
26 K. İNAT - SUDAN: AFRIKA’NIN EN UZUN İÇ SAVAŞI - NOBEL YAYINLARI - Vol. - pp.20 - ISSN : - DOI : - - - - - 2004 - SAU
27 K. İNAT ; W. GİELER - KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ(ZAİRE): ‘BİRİNCİ AFRİKA DÜNYA SAVAŞI - NOBEL YAYINLARI - Vol. - pp.14 - ISSN : - DOI : - - - - - 2004 - SAU
28 K. İNAT ; W. GİELER - BURUNDI: ‘ORTADOĞU’ AFRIKA’DA ETNIK ÇATIŞMA - NOBEL YAYINLARI - Vol. - pp.10 - ISSN : - DOI : - - - - - 2004 - SAU
29 K. İNAT ; W. GIELER - RUANDA: ‘ORTADOĞU’ AFRIKA’DA KATLIAMLAR ÜLKESI - NOBEL YAYINLARI - Vol. - pp.12 - ISSN : - DOI : - - - - - 2004 - SAU
30 İNAT, K - Iran - Lit Verlag - Vol. - pp.7 - ISSN : - DOI : - - - - - 2004 - SAU-K-577
31 İNAT, K - Sudan: İç Savaş, Siyasal İslam ve Petrol Ekseninde 'Terörizm' Suçlaması - Değişim Yayınları - Vol. - pp.43 - ISSN : - DOI : - - - - - 2004 - SAU-K-578
32 İNAT, K - Usbekistan - Lit Verlag - Vol. - pp.6 - ISSN : - DOI : - - - - - 2004 - SAU-K-579
33 İNAT, K - Oman - Lit Verlag - Vol. - pp.4 - ISSN : - DOI : - - - - - 2004 - SAU-K-580
34 İNAT, K - Kasachstan - Lit Verlag - Vol. - pp.6 - ISSN : - DOI : - - - - - 2004 - SAU-K-581
35 İNAT, K - Turkmenistan - Lit Verlag - Vol. - pp.4 - ISSN : - DOI : - - - - - 2004 - SAU-K-582
36 İNAT, K - Türkei - Lit Verlag - Vol. - pp.7 - ISSN : - DOI : - - - - - 2004 - SAU-K-585
37 İNAT, K - Türkei - Lit Verlag - Vol. - pp.8 - ISSN : - DOI : - - - - - 2004 - SAU-K-586
3.3-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 Kemal İnat ve Nurpeis Kulzhabay Tegi - "Religion in Kasachstan", Markus Porsche-Ludwig ve Jürgen Bellers (Edits.), Handbuch der Religionen der Welt - Bautz Verlag - Vol. - pp.1123 - ISSN : - DOI : - Kasım - - - - 2012 -
2 Selim İNANÇLI Kemal İNAT - Internationale Wirtschaftsorganisationen (ECO) - Lit Verlag - Vol. - pp.192 - ISSN : - DOI : - November - - - - 2005 -
3.4-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN BİLİMSEL KİTAP :
1 İNAT, K - Türk Dış Politikası Yıllığı 2009 - SETA Yayınları - Vol. - pp.718 - ISSN : - DOI : - - - - - 2011 - SAU-K-549
2 İNAT, K - Ortadoğu Yıllığı 2009 - Küre Yayınları - Vol. - pp.478 - ISSN : - DOI : - - - - - 2011 - SAU-K-588
3 İNAT, K - Dünya Çatışmaları - Cilt 2 - Nobel Yayınları - Vol. - pp.794 - ISSN : - DOI : - - - - - 2010 - SAU-K-551
4 İNAT, K - Dünya Çatışmaları - Cilt 1 - Nobel Yayınları - Vol. - pp.982 - ISSN : - DOI : - - - - - 2010 - SAU-K-558
5 İNAT, K - Ortadoğu Yıllığı 2008 - Küre Yayınları - Vol. - pp.576 - ISSN : - DOI : - - - - - 2009 - SAU-K-561
6 İNAT, K - Ortadoğu Yıllığı 2007 - Küre Yayınları - Vol. - pp.518 - ISSN : - DOI : - - - - - 2009 - SAU-K-562
7 İNAT, K - Ortadoğu Yıllığı 2006 - Nobel Yayınları - Vol. - pp.512 - ISSN : - DOI : - - - - - 2008 - SAU-K-563
8 Kemal İnat ve Ali Balcı - Ortadoğu Yıllığı 2005 (Middle East Annual 2005) - Nobel Yayınları - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2006 - SAU
9 İNAT, K - Ortadoğu Yıllığı 2005 - Nobel Yayınları - Vol. - pp.424 - ISSN : - DOI : - - - - - 2006 - SAU-K-567
10 İNAT, K - Foreign Policy of States. A Handbook on World Affairs - TASAM Publications - Vol. - pp.576 - ISSN : - DOI : - - - - - 2005 - SAU-K-571
11 İNAT, K - ABD'nin Haydut Devletleri - Değişim Yayınları - Vol. - pp.352 - ISSN : - DOI : - - - - - 2004 - SAU-K-583
12 İNAT, K - Foreign Policy in the Greater Middle East. Central Middle Eastern - WVB - Vol. - pp.174 - ISSN : - DOI : - - - - - 2004 - SAU-K-584
13 İNAT, K - Turkey at the Crossroads - Lit Verlag - Vol. - pp.140 - ISSN : - DOI : - - - - - 2002 - SAU-K-587
4.2-DİĞER ULUSLARARASI ÖZEL VEYA RESMİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ PROJE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 Kemal İNAT,Filiz CİCİOОLU - Neoliberal bir perspektifin Helsinki sonrası Türkiye'nin Avrupa Birliği politikasına sivil toplumun etkisi - - Vol.2960 - pp. - ISSN : - DOI : Tamamlandı - 10 - - - - 2008 - SAU-SBDTEZ -2008-60-02-006
2 Kemal İNAT,Filiz CİCİOĞLU - Neoliberal bir perspektifin Helsinki sonrası Türkiye'nin Avrupa Birliği politikasına sivil toplumun etkisi - - Vol. 2960 - pp. - ISSN : - DOI : Tamamlandı - - - - 2008-60-02-006 - 2008 -
4.1-DÜNYA BANKASI, AVRUPA BİRLİĞİ VE AVRUPA KONSEYİ TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ PROJE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 İNAT,K. - Sakarya’nın Rekabet Gücünün Belirlenmesi ve Geliştirilmesi. Yeniden Yapılanmada AB Boyutu, SESAM Projesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : Tamamlandı - 1 - - - - 2003 - SAU
2 İNAT,K. - Policy in Germany and EU (Workshop), German-Turkish Student and Research Program - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : Tamamlandı - 2 - - - - 2002 - SAU
9.2-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE EDİTÖRLÜK :
1 - Ortadoğu Yıllığı - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
2 - Bilgi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
3 - Ortadoğu Yıllığı - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 - SAU
4 - Bilgi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 - SAU
5 - Ortadoğu Yıllığı - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2011 - SAU
6 - Bilgi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2011 - SAU
9.6-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 - "Akademik İncelemeler Dergisi" - - Vol.2 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
2 - Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar - - Vol.2 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 - SAU
3 - Akademik İncelemeler Dergisi - - Vol.2 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 - SAU
9.5-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ :
1 - Kemal İnat, Burhanettin Duran ve Ufuk Ulutaş, Türk Dış Politikası Yıllığı 2012, SETA Yayınları, Ankara 2013., SETA Yayınları - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
2 - Türk Dış Politikası Yıllığı 2011 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 -
3 - ORTADOĞU YILLIĞI 2009 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2011 - SAU
4 - TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI 2009 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2011 - SAU
5 - DÜNYA ÇATIŞMALARI - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2010 - SAU
6 - ORTADOĞU YILLIĞI 2008 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2009 - SAU
7 - ORTADOĞU YILLIĞI 2007 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2009 - SAU
8 - ORTADOĞU YILLIĞI 2006 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2008 - SAU
9 - ORTADOĞU YILLIĞI 2005 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2006 - SAU
10 - ABD’NİN HAYDUT DEVLETLERİ - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2004 - SAU
9.4-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ :
1 - FOREİGN POLİCY İN THE GREATER MİDDLE EAST. CENTRAL MİDDLE EASTERN COUNTRİES - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2005 - SAU
2 - FOREİGN POLİCY OF STATES. A HANDBOOK ON WORLD AFFAİRS - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2005 - SAU
3 - TURKEY AT THE CROSSROADS - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2002 - SAU
10.3-ALANINDA YURTİÇİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN ALINAN BİLİM ÖDÜLÜ :
1 - YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BURSU - YÖK - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 1995 - SAU
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 KEMAL İNAT - KARZAİ DÖNEMİNDE AFGANİSTAN-İRAN İLİŞKİLERİ - JAHADKHİL JAUHARİ - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2012 -
2 - Karzai Döneminde Afganistan-İran İlişkileri - JAHADKHİL JAUHARİ - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2011 -
3 KEMAL İNAT - KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DEĞİŞEN DEĞERLER ACISINDAN CHP'NİN ANALİZİ - SERCAN DİREN - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2010 -
4 SERCAN DİREN - KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DEĞİŞEN DEĞERLER ACISINDAN CHP'NİN ANALİZİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - HAZİRAN - - - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2010 - SAU
5 - Küreselleşme Sürecinde Değişen Değerler Açısından CHP’nin Analizi - SERCAN DİREN - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2009 -
6 - TÜRK DIŞ POLİTİKASI: HEDEFLERDE GELİNEN NOKTA VE STRATEJİK ANALİZİ - KAAN KIRTAY - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2008 -
7 - AGSP NİN GELECEĞİ NATO VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ - CAN ZÜMRÜT - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2008 -
8 KEMAL İNAT - AHMEDİNAJD DÖNEMİ TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ - CAN ZÜMRÜT - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2008 -
9 KEMAL İNAT - ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER PARADİGMALARININ IŞIĞINDA KÜRESELLEŞMENİN TÜRK DIŞ POLİTİKASININ ŞEKİLLENMESİNE ETKİLERİ - KAAN KIRTAY - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2008 -
10 CAN ZÜMRÜT - AHMEDİNAJD DÖNEMİ TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - Ekim - - - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2008 - SAU
11 KAAN KIRTAY - ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER PARADİGMALARININ IŞIĞINDA KÜRESELLEŞMENİN TÜRK DIŞ POLİTİKASININ ŞEKİLLENMESİNE ETKİLERİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - Ekim - - - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2008 - SAU
12 ZİYADHAN HASANOV - İLHAM ALİYEV DÖNEMİNDE AZERBAYCAN -TÜRKİYE İLİŞKİLERİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - Ağustos - - - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2007 - SAU
13 KEMAL İNAT - İLHAM ALİYEV DÖNEMİNDE AZERBAYCAN -TÜRKİYE İLİŞKİLERİ - ZİYADHAN HASANOV - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2007 -
14 KEMAL İNAT - TÜRKİYE-SURİYE-IRAK ARASINDAKİ SINIRAŞAN SULAR SORUNU ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE'NİN SU POLİTİKASI - ABDULLAH DEMİR - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2006 -
15 KEMAL İNAT - İKİBİNLİ YILLARDA TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ - ŞEFİK KOLAT - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2006 -
16 KEMAL İNAT - HATEMİ DÖNEMİ TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ - NURHAN KOCATÜRK - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2006 -
17 ABDULLAH DEMİR - TÜRKİYE-SURİYE-IRAK ARASINDAKİ SINIRAŞAN SULAR SORUNU ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE'NİN SU POLİTİKASI - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - Mayıs - - - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2006 - SAU
18 ŞEFİK KOLAT - İKİBİNLİ YILLARDA TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - Mayıs - - - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2006 - SAU
19 NURHAN KOCATÜRK - HATEMİ DÖNEMİ TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - Mayıs - - - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2006 - SAU
20 AYLA AKDOĞAN - TÜRKİYE'NİN KUZEY IRAK POLİTİKASI - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - x - - - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2005 - SAU
21 KEMAL İNAT - TÜRKİYE'NİN KUZEY IRAK POLİTİKASI - AYLA AKDOĞAN - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2005 -
22 KEMAL İNAT - AVRUPA BİRLİĞİ'NİN SİYASİ GELECEĞİ - FİLİZ CİCİOĞLU - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2004 -
23 FİLİZ CİCİOĞLU - AVRUPA BİRLİĞİ'NİN SİYASİ GELECEĞİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - x - - - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2004 - SAU
12.1-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZİ İÇİN :
1 FİLİZ CİCİOĞLU - SİVİL TOPLUM-DIS POLİTİKA İLİSKİSİ ÇERÇEVESİNDE SİVİL TOPLUM KURULUSLARININ TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ POLİTİKASINA YAKLASIMI - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - ŞUBAT - - - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2011 - SAU
2 YILDIRIM TURAN - AVRUPA BİRLİĞİ'NİN DEMOKRASİ TEŞVİKİ POLİTİKASI : TÜRKİYE'NİN DEMOKRATİKLEŞMESİNDEKİ ROLÜ VE İKİLEMİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - OCAK - - - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2011 - SAU
3 KEMAL İNAT - SİVİL TOPLUM-DIS POLİTİKA İLİSKİSİ ÇERÇEVESİNDE SİVİL TOPLUM KURULUSLARININ TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ POLİTİKASINA YAKLASIMI - FİLİZ CİCİOĞLU - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2011 -
4 KEMAL İNAT - AVRUPA BİRLİĞİ'NİN DEMOKRASİ TEŞVİKİ POLİTİKASI : TÜRKİYE'NİN DEMOKRATİKLEŞMESİNDEKİ ROLÜ VE İKİLEMİ - YILDIRIM TURAN - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2011 -
5 - Sivil Toplum-Dış Politika İlişkisi Çerçevesinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Türkiye’nin Avrupa Birliği Politikasına Yaklaşımı - FİLİZ CİCİOĞLU - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2010 -
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 - TÜRKİYE´NİN ORTADOĞU POLİTİKASI (TR) - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
2 - TÜRKİYE´NİN ORTADOĞU POLİTİKASI (TR) - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
3 - TÜRKİYE´NİN ORTADOĞU POLİTİKASI (DE) - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
4 - ORTADOĞU SORUNLARI (TR) - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
5 - AVRUPA BİRLİĞİ-ORTADOĞU İLİŞKİLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2013 -
6 - PROJE - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.0 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2013 -
7 - ORTADOĞU SORUNLARI (TR) - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
8 - TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE AVRUPA - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2013 -
9 - TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE AVRUPA - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
10 - TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE AVRUPA - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
11 - AVRUPA BİRLİĞİ-ORTADOĞU İLİŞKİLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
12 - AVRUPA BİRLİĞİ-ORTADOĞU İLİŞKİLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
13 - TÜRKİYE´NİN ORTADOĞU POLİTİKASI (TR) - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
14 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
15 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
16 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
17 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
18 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
19 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
20 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
21 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
22 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
23 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
24 - AVRUPA ORTAK. SAVUNMA KİMLİĞİ VE TÜRKİYE - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2013 -
2 - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
3 - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
4 - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
5 - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2013 -
6 - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2013 -
7 - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
8 - TÜRKİYE ORTADOĞU İLİŞKİLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
9 - AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
10 - TÜRKİYE ORTADOĞU İLİŞKİLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
11 - TÜRKİYE ORTADOĞU İLİŞKİLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
12 - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
13 - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2012 -
14 - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
15 - AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
16 - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
17 - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
18 - AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2012 -
19 - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2012 -
20 - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2012 -
21 - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2011 -
22 - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2011 -
23 - TÜRKİYE ORTADOĞU İLİŞKİLERİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
24 - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2011 -
25 - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
26 - AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
27 - AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
28 - ULUSLARARASI İLİŞKİLER I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
29 - TÜRKİYE ORTADOĞU İLİŞKİLERİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
30 - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
31 - ULUSLARARASI İLİŞKİLER I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
32 - GK SEÇ :AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
33 - AVRUPA BİRLİĞİ VE TURKİYE - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
34 - GK SEÇ:TÜRK DIŞ POLİTİKASI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
35 - TÜRKİYE ORTADOĞU İLİŞKİLERİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
36 - GK SEÇ :AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2010 -
37 - ULUSLARARASI İLİŞKİLER I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2010 -
38 - AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2010 -
39 - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2010 -
40 - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2010 -
41 - AVRUPA BİRLİĞİ VE TURKİYE - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2010 -
42 - GK SEÇ:TÜRK DIŞ POLİTİKASI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2010 -
43 - TÜRKİYE ORTADOĞU İLİŞKİLERİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2010 -
44 - ULUSLARARASI İLİŞKİLER - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 3 - DOI : - - - - - 2010 -
14.3-ULUSLARARASI AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 - ÜÇÜNCÜ ARAP TÜRK SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (ATCOSS-III), "Devlet, Toplum ve Adalet", 2-4 Mayıs 2013, İstanbul - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
2 - ARAB-TURKISH CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES, March 17-19, 2012, Cairo - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 - SAU
3 - Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi, 9-11 Ekim 2012, Sakarya - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 - SAU
4 - Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı, 7-8 Kasım 2012, Bursa - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 - SAU
5 - Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi, 9-11 Ekim 2012, Sakarya - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 - SAU
6 - Kriz-Kritik Konferansları-II Avrupa Birliği, 25-26 Nisan 2012, Sakarya - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 - SAU
14.4-ULUSAL AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 - IV.KRIZ VE KRITIK KONFERANSI - ÜNIVERSITENIN KRIZI VE KRITIĞI, 24-25 Nisan 2013, Sakarya. - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
2 Kemal İnat - "Türkiye’nin Suriye Politikasını Anlamak", Ortadoğu Araştırmaları Analiz Serisi, No:7, 29.05.2013, Bilgi Kültür Merkezi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
3 - "Ortadoğu Çalıştayı" SAU Sosyal Bilimler Enstitüsü ve SAM (Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi) Organizasyonu - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
4 Kemal İnat - "12 Milyar Dolarlık Darbe: Mısır Darbesinin Analizi", Ortadoğu Araştırmaları Analiz Serisi, No:9, 29.05.2013, Bilgi Kültür Merkezi", 2013 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
5 Kemal İnat ve Arif Bilgin - "Türk-İran Tarih ve Medeniyet Diyaloğu Sempozyumu", Sempozyum Eşbaşkanlığı, Sakarya Üniversitesi, Sakarya 2013 - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
6 - '2. Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Sempozyumu', 26-27 Mart 2012, Ankara - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2012 - SAU
7 İNAT,K. - “TÜRKİYE’NİN SON DÖNEM İRAN POLİTİKASI: BARIŞ VE KALKINMA İÇİN KARŞILIKLI BAĞIMLILIK”, ORTADOĞU ANALİZ - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2009 - SAU
8 İNAT,K. - “İSRAİL’İN ARAP DÜNYASINA YÖNELİK POLİTİKASI”, ANLAYIŞ - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2009 - SAU
9 İNAT,K. - “AB SÜRECİNİN ETKİLERİ”, MOSTAR - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2009 - SAU
10 İNAT,K. - “ORTADOĞU’DA ANKARA WASHİNGTON DENGESİ VE DAVUTOĞLU VİZYONU”, AÇIK GÖRÜŞ - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2008 - SAU
11 İNAT,K. - “MÜNİH GÜVENLİK KONFERANSI: ABD-AVRUPA GÜVENLİK İLİŞKİLERİ VE TÜRKİYE”, HARİCİYE KALEMİ - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2002 - SAU
12 İNAT,K. - “OPERATİON PROVİDE COMFORT – NORTHERN WATCH”, SAU İİBF MİLENYUM ARMAĞANI - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2001 - SAU
13 İNAT,K. - “TÜRKİSCHE NAHOSTPOLİTİK AM ANFANG DES 21. JAHRHUNDERTS”, DİSS., UNİVERSİTAET SİEGEN - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2000 - SAU